Co to znaczy 'wierzyć w Jezusa'?


Wszyscy wiemy, że jesteśmy zbawieni za darmo, na podstawie wiary w Jezusa, a nie na podstawie tego jak wiele dobrego robimy, ponieważ na podstawie dobrych uczynków nikt nie może być usprawiedliwiony z grzechu. W końcu Pismo mówi:


"Łaską bowiem jesteście zbawieni przez wiarę. A to pochodzi nie od was, lecz jest darem Boga: nie z uczynków, aby się nikt nie chlubił." (List św. Pawła do Efezjan, rozdział 2, wersy 8-9, przekład: Biblia Tysiąclecia)

"Przeświadczeni, że człowiek osiąga usprawiedliwienie nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, lecz jedynie przez wiarę w Jezusa Chrystusa, my właśnie uwierzyliśmy w Chrystusa Jezusa, by osiągnąć usprawiedliwienie z wiary w Chrystusa, a nie przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków, jako że przez wypełnianie Prawa za pomocą uczynków nikt nie osiągnie usprawiedliwienia." (List św. Pawła do Galatów, rozdział 2, wers 16, przekład: Biblia Tysiąclecia)


Skoro zbawieni będą tylko ci, którzy wierzą w Jezusa, bardzo ważne jest wiedzieć, co oznacza 'wiara w Jezusa'.

Oznacza to czucie w sercu i wypowiadanie ustami prawdy: 'Jezu, wierzę w Ciebie. Wierzę, że dzięki twojej śmierci, tak jak obiecałeś, jestem oczyszczony ze swoich grzechów i mam zapewnione życie wieczne. To są twoje słowa, a ja wierzę Tobie'.


"Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam, kto wierzy we mnie, ma żywot wieczny." (Ewangelia wg św. Jana, rozdział 6, wers 47, przekład: Biblia Warszawska)

"Bo jeśli ustami swoimi wyznasz, że Jezus jest Panem, i uwierzysz w sercu swoim, że Bóg wzbudził go z martwych, zbawiony będziesz. Powiada bowiem Pismo: Każdy, kto w niego wierzy, nie będzie zawstydzony. Każdy bowiem, kto wzywa imienia Pańskiego, zbawiony będzie. Ale jak mają wzywać tego, w którego nie uwierzyli?" (List św. Pawła do Rzymian, rozdział 10, wersy 9,11,13-14, przekład: Biblia Warszawska)